از ابى رافع نقل شده: كه شرابخواری را آوردند نزد عمر بن خطاب پس به او گفت: هر آینه تو را می فرستم پیش مردی كه او را ملایمت و ترحمى درباره تو نمی گیرد، پس او را پیش مطیع بن اسود عدوى فرستاد پس گفت: وقتی كه فردا را صبح كردم پس او را حد میزنم پس عمر آمد واو می زد او را زدن سختى.

پس عمر گفت: این مرد را كشتى چند ضربه او را زدى گفت: شصت ضربه، گفت من قصاص میكنم از او به بیست ضربه.

ابو عبیده در معناى آن گوید: عمر می گفت من قرار میدهم سختى این زدن را قصاص به بیست شلاقی كه باقی مانده است از حد پس آن را نزن به او.

سنن كبرى ج 8 ص 317، شرح ابن ابى الحدید: ج 3 ص 133 


ببینید چگونه در حكم خدا رنگ برنگ می شود پس یك روز دو برابر می كند حد شرابخوار را و آن چهل شلاق است پیش اهل سنت پیش هشتاد شلاق می زند پس از آن در روز دیگر دلش بحال متهم می سوزد و بیست ضربه شلاق كم می كند و تلافى می كند شده زدن را به كم كردن مقدارى بعد از سپردن شرابخوار به مردی كه او را به خشونت و شده می شناخت و تمام آن زاید است بر قانون خدائی كه پیامبر منزه آن را آورده است. و در حدیث است كه فرداى قیامت مردى را می آورند كه بیش از مقدار حد زده است پس خداوند میفرماید:

براى چه زیادتر از آنچه كه دستور دادم زدى، پس می گوید: 

اى پروردگار براى تو غضب كردم و بیشتر زدم پس می فرماید: 

آیا هر آینه غضب تو شدیدتر از غضب من بود. و كسى را می آورند كه تقصیر كرده در حد پس به او می فرماید: 

بنده من چرا تقصیر كردى می گوید: 

من بر او ترحم كردم، پس میفرماید، آیا رحم تو بیشتر از رحمت من بود.

و چه بسیار براى این حدیث نظائری است كه حافظین آنرا نقل كرده اند 

رجوع به كنز العمال ج 3 ص 196 كنید.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic